PF 2021

Ďakujeme všetkým našim klientom za preukázanú priazeň a dôveru v roku 2020 a predchádzajúcich a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novom roku 2021. 

Prajeme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov , plných pohody a uvoľnenia. Želáme vám, aby ste do nového roku 2021 vstúpili s pevným zdravím,  nádejou, optimizmom, pozitívnym očakávaním a plným sily k zdolávaniu výziev, ktoré nám rok 2021 isto prinesie.