Základné informácie

Firma ERKO spol. s r.o. bola založená 2.11.1992 notárskou zápisnicou a vznikla 4.2.1993 zápisom do Obchodného registra . Spoločnosť sa zaoberala vývojom elektroniky na zakázku, spracovaním a vedením účtovnej evidencie pre malé firmy a živnostníkov, budovaním počítačových sietí a poskytovaním súvisiacich služieb. Z pôvodného rozsahu činností sa dnes firma venuje výlučne dodávkami tovarov a  služieb v oblasti výpočtovej techniky s dôrazom na teritoriálnu ohraničenosť a  komplexnosť služieb.
Sústreďujeme sa predovšetkým na budovanie a dohľad  malých sietí na báze metalických, či optických sietí a serverov LINUX a Windows s možnosťou vzdialeného prístupu a prepojenia sietí cez VPN na protokole IPSec, ich údržbou a administráciou.
Spoločnosť vznikla ambíciou angažovať sa v oblasti vývoja unikátnych elektronických systémov, kusovej a malosériovej výroby prístrojov, dodávok výpočtovej techniky, budovania lokálnych počítačových sietí a tvorbe vlastného programového vybavenia. Dodávkami počítačových dielov PC systémov a budovaním malých počítačových sietí pre prostredie NOVELLTM, WINDOWS95TM, WFG a hybridných prepojení so systémom UNIXTM, sa firma zameriava na blízke priemyselné časti v okolí Brezovej pod Bradlom s cieľom poskytnúť svojim klientom maximálnu pohotovosť a flexibilitu potrebnú pri údržbe, budovaní a rozširovaní výpočtových systémov so zabezpečením pripojenia na internet vrátane TVORBY a údržby WWW stránok.
 

Výsledkom niekoľkoročného úsilia v tvorbe aplikačného programového vybavenia je balík programov pre riadenie výrobných a predvýrobných činností TPV, PLAN, VYKONY, SPC dodávaný ako samostatné moduly, alebo kompletný balík KLADIVO vytvorený na báze vlastných expertných analýz a skúseností, realizovaný tak, že je dostatočne flexibilný z hľadiska rôznych požiadaviek konkrétnych klientov. Programy bolinavrhnuté pre prostredie OS DOS, ich vývoj a údržba už nepokračuje.

Predmetom vlastného vývoja elektronických systémov, sú zariadenia pre riadenie prístupov do čistých pracovných priestorov určených na výrobu liekov, elektroniky ...,  od jednoduchých programovateľných zariadení BOX17, CH-B17P, po počítačom monitorovateľné zariadenia BOX7 určené pre rozsiahlejšie systémy, zariadenie KZD51 na čítanie čipových kariet štandardu ISO pre ovládanie a riadenie prístupov do technologických častí pracujúcich v režime ON-LINE, alebo OFF-LINE, prípadne ako súčasť dochádzkových systémov.

Značná časť nášho pracovného úsilia bola venovaná vývoju elektroniky na báze moderných elektronických prvkov s využitím mikroprocesorov pre medicínske prístroje, ako sú napr. horúcovzdušné sterilizátory HVS, alebo operačné stoly s hlasovým výstupom OPERAL36 zodpovedajúce EN601 a schválené mimisterstvami zdravotníctva viacerých krajín do ktorých sú exportované.